“Dijital Pazarlama Derneği”, dijital pazarlama alanının gelişimini desteklemek fikriyle 2019 yılında kurulan mesleki sivil toplum örgütüdür

Ne Amaçlar?

Türkiye’de dijital pazarlama çalışmalarının nitelik ve verimliliğinin artması için sektör paydaşlarını buluşturucu, birleştirici, destekleyici ve geliştirici rol oynamayı.

Kuruluş Hedefleri Nelerdir?

  • Alan paydaşları arası iletişimi ve etkileşimi kuvvetlendirmek
  • Bireylerin meslekte gelişim ve ilerleyişlerine destek olmak
  • Dijital pazarlama mesleğinin algısını güçlendirmek
  • Sektörde tespit ettiği eksik ve sorunlara yönelik projeler geliştirmek

Hangi Konulara Odaklanır?

  • Paydaşlar Arası İletişim ve Etkileşimi Artırma
  • Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme
  • Meslek Standartları Geliştirme
  • Profesyonel / Mesleki Bilinç Oluşturma

Takipte Kal!

Bizden Haber Al!